Členové našeho divadla jsou všichni, kteří nějak přispěli nebo přispívájí k chodu divadla. Členství v našem divadle je dožitotní. Jedině na žádost konkrétního člena jeho členství zaniká.